การทำงานของ แบตเตอรี่รถยนต์ มี จ่ายเข้า จ่ายออก แถมมีคนเลี้ยงตลอดเวลา

แบตเตอรี่ ผลิตกระแสไฟฟ้า

อย่างที่เราได้ทราบข้อมูลกันแล้วว่า แบตเตอรี่รถยนต์ ไม่ใช่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เป็นแหล่งที่ใช้เก็บไฟฟ้าสำรอง เมื่อเวลาที่เจ้าไดชาร์จ ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทัน ซึ่งเกิดได้ในหลายสถานการณ์ด้วยกัน เช่น การขับรถในยามค่ำคืน ซึ่งจะใช้ปริมาณระบบไฟฟ้าค่อนข้างมากกว่าปกติ ก็จะทำการดึงไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ออกมาใช้ ในมุมกลับกันหากมีกระแสไฟฟ้าค่อนข้างเหลือใช้เหลือเก็บ จะไปเก็บที่ไหนละครับ ผมนี้อยากมีเหลือใช้เหลือเก็บแบบนี้บ้างเลยครับ

ไฟฟ้ามันจึงถูกนำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่จนกว่าจะเต็มแบตเตอรี่จะถูกจ่ายไฟออกอย่างเดียวก็เฉพาะตอนสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น เพื่อส่งกระแสไฟเข้าสู่มอเตอร์สตาร์ทและระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดและทำงานแล้วพร้อมออกเดินทางได้จากนั้นจะส่งต่อหน้าที่สู่ไดชาร์จประจุไฟเข้าแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง  นั่นก็หมายความว่ากระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายออกไปและถูกประจุเพิ่มเข้าไปหมุนเวียนเข้า-ออกแบตเตอรี่อยู่สม่ำเสมอ ไม่ได้จ่ายออกไปจนหมดอย่างเดียว แบตเตอรี่ของเราก็จะมีกระแสไฟเติมเต็มเตรียมพร้อมรอการถูกจ่ายไฟ  

การทำงานของ แบตเตอรี่ เราจะขอพูดในเชิงหลักการเพื่อให้เห็นภาพอย่างชี้ชัด เกิดขึ้นจากเมื่อโลหะต่างชนิด 2 ชนิด เช่น แผ่นธาตุบวกและลบ จุ่มอยู่ในสารละลายไฟฟ้า (กรดซัลฟูริคเอซิค) ประกอบกันขึ้นเป็นแบตเตอรี่และให้แรงดันไฟฟ้า

แบตเตอรี่รถยนต์ โดยทั่วไปมีแรงดันไฟฟ้าต่อเซล 2.1โวล์ท  พลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโลหะทั้งสองและสารละลายไฟฟ้าปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นและมีกระแสไหลเมื่อมีวงจรต่อระหว่างขั้วบวกและลบ

การทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ

1. Lead dioxide (PbO2) ลีดไดอ๊อกไซด์บนแผ่นธาตุบวก

2. Sponger lead (Pb) ฟองตะกั่วบนแผ่นธาตุลบ

3. Sulphuric acid (H2SO4) สารละลายไฟฟ้า

เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับ  ว่าแบตเตอรี่ของเราใช้การไม่ได้แล้วหรือสมควรต้องเปลี่ยน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะมีการล่อเลี้ยงกระแสไฟอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่ทุกอย่างล้วนใช้แล้วต้องมีวันหมดไปแน่นอน อ่านแล้วเศร้าใจต้องเสียเงินเปลี่ยนแล้ว

โดยสำหรับแบตเตอรี่นั้นจะเกิดขึ้นเพียงกรณีเท่านั้นเลยครับ

1.เก็บไฟไม่อยู่หรือเก็บทรงไม่อยู่นั้นเอง หรือหมดอายุการใช้งาน พร้อมเปลี่ยนใหม่

2.ไดชาร์จทำงานผิดปกติหรือบกพร่อง ทำให้ประจุไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่รถยนต์ได้น้อยมากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือไม่สามารถประจุไฟเข้าไปได้เลยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์

เราต้องใช้แบตเตอรี่ให้เหลือเก็บ เหมือนเงินเดือนของเรานะครับ ต้องรู้จักใช้ให้เพียงพอ หากไม่เพียงพอต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นและถูกวิธี ในตอนต่อไปเราจะมีทำความรู้จักกับประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์กันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *